So Directe

Teballem en rodatges. Ens agrada i fruïm del repte tècnic i humà de rodar. Tenim equip propi; gravadores, micròfons de canó, inal·làmbrics, generadors de codi de temps, escoltes per als clients… Sempre estem disposats a captar so, ja sigui per a un projecte documental, de ficció, publicitari o corporatiu. Si a més a més, forma part d’un disseny de so del qual ens en fem càrrec, som les persones més felices del món.

Postproducció d’Àudio

La postproducció de so és la fase que més gaudim d’un projecte. És cert que editar diàlegs no és la cosa més divertida, i no és pas l’única cosa feixuga de la postpo. Però a banda dels aspectes tècnics, és la fase on s’obre pas la creativitat, tot vestint els decorats sonors i fent que els gestos i els moviments guanyin en força, eloqüència i emotivitat. Transformar les persones i la seva percepció de les coses a través del so és la satisfacció més gran que podem experimentar.

Bobina de treballs realitzats