PostpoSo Banner 1200x400
  • Estudi de postproducció preparat per a l’edició en Atmos, envolvent 5.1 i 7.1, i estèreo.

  • Edició de diàlegs i elaboració d’ambients i efectes.

  • Gravació de veus en Off i ADR.

  • Premescles i mescles d’acord amb els estàndards i protocols dels suports audiovisuals.

Treballs de Postpo