Banner So Directe 1200

  • Servei en rodatges de ficció, publicitat, documentals i corporatius.

  • Ús de micròfons d’alta qualitat; de canó, estèreo, i microfonia sense fils oculta.

  • Gravació de diàlegs, efectes i so ambient.

  • Generadors de codi de temps per a facilitar la sincronia entre vídeo i so.

  • Preproducció i localització tècnica relacionada amb el so.

  • Condicionament acústic del set de rodatge.

Treballs de So directe